Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017 ja olen ehdokkaana Piraattipuolueen listalla. Tälle sivulle olen koonnut itselleni tärkeitä asioita, joita edistäisin kaupunginvaltuustossa. Henkilökohtaisten vaaliteemojeni lisäksi sitoudun Piraattipuolueen kuntavaaliohjelmaan.

Torjutaan ilmastonmuutos

Ilmastonmuutosta on torjuttava luopumalla kivihiilen käytöstä kaupungin voimaloissa ja siirtymällä päästöttömiin energiankäyttömuotoihin, suosimalla julkista liikennettä ja pyöräilyä sekä lisäämällä kasvisruoan osuutta julkisessa ruokailussa. Oman energian tuottaminen on tehtävä kaupunkilaisille helpoksi.

Tehdään päätöksenteosta avoimempaa

Kaupunkilaisilla on oikeus tietää, mihin heitä koskevat päätökset perustuvat. Kun päätöksiä tehdään, tulisi kaikki päätöksissä käytettävä tieto olla vapaasti saatavilla. Tiedon tulisi myös olla selkokielistä, jotta jokainen kykenisi ymmärtämään sen. Julkisista hankinnoista on käytävä avointa ja vapaata keskustelua ennen kuin päätös tehdään.

Panostetaan kasvatukseen ja opetukseen

Helsingissä on panostettava laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen. Ryhmäkoot on pidettävä kurissa sekä päiväkodeissa että kouluissa. Perusopetuksen on oltava jatkossakin maksutonta ja jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Kiusaamiseen on puututtava. Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä panostamalla koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä opinto-ohjaukseen.

Otetaan nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Kuunnellaan nuoria sekä kehitetään heille erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Tämän edistämiseksi Helsinkiin tulee perustaa nuorisovaltuusto, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa, kaikissa lautakunnissa ja muissa päätöksentekoelimissä.

Edullisempaa asumista

Helsingissä asuminen on tällä hetkellä aivan liian kallista. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Helsinkiin tarvitaan lisää asuntoja ja varsinkin opiskelija-asuntoja tarvitaan lisää. Tämä onnistuu sallimalla se, että tyhjillään olevia toimistotiloja muutetaan asunnoiksi. Sen lisäksi tulisi siirtyä nykyistä korkeampaan ja tiiviimpään kaavoitukseen. Silloin voitaisiin myös säästää viheralueet ja puistot.

Kaupunkitila kuuluu kaikille

Kaupunkilaisille on tarjottava riittävästi ei-kaupallista tilaa, jossa voi oleskella ilman ostopakkoa. Helsingissä on oltava paikkoja, joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan ja järjestää ilmaisia, kaikille avoimia tapahtumia.

Close Menu