fbpx
Vaalilupauksia

Vaalilupauksia

Ehdokkailla on tapana aina vaalien alla esittää lupauksia. Liian usein nämä vaalilupaukset ovat sellaisia, joiden toteuttaminen ei yhdeltä ihmiseltä onnistu. Tästä syystä ne myös usein jäävät toteuttamatta. Itse en halua esittää sellaisia lupauksia, joita en kykene pitämään, ja siksi esitän nämä kolme vaalilupausta:

  1. Edistän omalla esimerkilläni avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa. Toimin avoimesti ja kuuntelen ihmisiä heille tärkeistä asioista.
  2. Perehdyn hyvin kaikkiin päätettäviin asioihin, kuuntelen asiantuntijoita ja teen päätöksiä faktojen pohjalta.
  3. Otan kaikessa päätöksenteossa huomioon eri ihmisryhmien oikeudet sekä eläinsuojelu- ja ympäristönäkökulmat.

Uskon, että hallinnon tulisi toimia avoimesti ja läpinäkyvästi. Tiedon tulisi olla vapaasti kaikkien saatavilla ja kansalaisten tulisi pystyä osallistumaan päätöksentekoon. Jos minut valitaan valtuustoon, aion edistää tätä omalla esimerkilläni. Jaan kaiken saamani tiedon muiden kaupunkilaisten kanssa ja sen lisäksi myös kuuntelen kaupunkilaisten mielipiteitä päätettävistä asioista. Tulen kehittämään erilaisia keinoja, joiden avulla kaupunkilaiset pystyisvät nykyistä paremmin osallistumaan päätöksentekoon.

Tapoihini ei kuulu tehdä päätöksiä ”musta tuntuu” -menetelmällä. En todellakaan tiedä läheskään kaikkea kaikista niistä asioista, joista kaupunginvaltuustossa päätetään. Siksi tulen kuuntelemaan sellaisia ihmisiä, jotka tietävät näistä asioista itseäni enemmän. Pyrin aina tekemään kaikki päätökset faktojen pohjalta.

Ihmisoikeudet, eläinten oikeudet ja ympäristöasiat ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Siksi otan aina kaikessa päätöksenteossa myös ne huomioon. En luovu näistä arvoista, vaikka sillä tavalla saataisiin talous kuntoon tai lisättäisiin työpaikkoja. Uskon, että kaikki ongelmat pystytään ratkaisemaan ilman ihmisoikeuksien tai eläinten oikeuksien loukkaamista tai ympäristöarvoista luopumalla. Aina löytyy parempi ratkaisu.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.